1. Polska 108 lotów
2. Niemcy 27 lotów
3. Włochy 26 lotów
4. Holandia 18 lotów
5. Tajlandia 16 lotów
6. Grecja 14 lotów
7. Hiszpania 14 lotów
8. Węgry 10 lotów
9. Izrael 8 lotów
10. Wielka Brytania 6 lotów
11. Czechy 5 lotów
12. Belgia 4 loty
13. Finlandia 4 loty
14. Meksyk 4 loty
15. Norwegia 4 loty
16. Portugalia 4 loty
17. Stany Zjednoczone 4 loty
18. Szwecja 4 loty
19. Tajwan 4 loty
20. Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 loty
21. Chiny 2 loty
22. Chorwacja 2 loty
23. Dania 2 loty
24. Egipt 2 loty
25. Estonia 2 loty
26. Francja 2 loty
27. Jordania 2 loty
28. Korea Południowa 2 loty
29. Kuba 2 loty
30. Malta 2 loty
31. Maroko 2 loty
32. Palau 2 loty
33. Serbia 2 loty
34. Hong Kong 1 lot
35. Makau 1 lot