1. Polska 96 lotów
2. Niemcy 27 lotów
3. Włochy 22 loty
4. Tajlandia 16 lotów
5. Grecja 14 lotów
6. Hiszpania 14 lotów
7. Holandia 14 lotów
8. Węgry 8 lotów
9. Wielka Brytania 6 lotów
10. Belgia 4 loty
11. Czechy 5 lotów
12. Finlandia 4 loty
13. Izrael 4 loty
14. Norwegia 4 loty
15. Portugalia 4 loty
16. Stany Zjednoczone 4 loty
17. Szwecja 4 loty
18. Tajwan 4 loty
19. Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 loty
20. Chiny 2 loty
21. Chorwacja 2 loty
22. Dania 2 loty
23. Egipt 2 loty
24. Estonia 2 loty
25. Francja 2 loty
26. Hong Kong 1 lot
27. Jordania 2 loty
28. Korea Południowa 2 loty
29. Makau 1 lot
30. Malta 2 loty
31. Maroko 2 loty
32. Palau 2 loty
33. Serbia 2 loty